Περικλέους 10, Πετρούπολη 13231  |    Καταστήματα

Χρώματα, Μονωτικά Υλικά οικοδομών, Γυψοσανίδες, Εργαλεία
Περικλέους 10, Πετρούπολη 13231
+302110130730 sales@aggelatos.gr ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Άμεσα Διαθέσιμο

Ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης

Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης, χωρίς ασβέστη, κατάλληλος για σοβάτισμα και ‘πεταχτό’, μόνο με την προσθήκη νερού. Σταθερής ποιότητας, παρέχει υψηλή αντοχή (διπλάσια σε σχέση με τους παραδοσιακούς σοβάδες). Εφαρμόζεται σε τοιχοποιίες από τούβλα, τσιμεντόλιθους και σκυρόδεμα. Δημιουργεί κατάλληλο υπόστρωμα για την εφαρμογή τελικής στρώσης σοβά, όπως είναι ο D-41, οι έγχρωμοι υδαταπωθητικοί σοβάδες HYDROSTOP DS-74 και DS-75, καθώς και ο εύκαμπτος σοβάς HYDROSTOP PLASTER ELASTIC της DUROSTICK.
Εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης σοβά, μυστρί και φραγκόφτυαρο.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIV/W1 κατά ΕΝ 998-1.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης, χωρίς ασβέστη, κατάλληλος για σοβάτισμα και ‘πεταχτό’, μόνο με την προσθήκη νερού. Η ιδιαίτερη σύνθεσή του, αποτελούμενη από φαιό τσιμέντο υψηλών αντοχών, επιλεγμένα αδρανή σταθερής κοκκομετρίας, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή βελτιωτικών πρόσθετων και ινών πολυπροπυλενίου, παρέχει: • Άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα • Σταθερότητα στα μεγάλα πάχη (δεν ‘κρεμάει’) • Πολύ καλή εργασιμότητα • Διπλάσια αντοχή στις κρούσεις και τον παγετό, σε σχέση με τους παραδοσιακούς σοβάδες • Αποφυγή σκασιμάτων • Αντίσταση στη διαρκή υγρασία • Πολύ καλή δυνατότητα διαπνοής του επιχρίσματος • Σταθερή ποιότητα • Μείωση στην απώλεια υλικού κατά την εφαρμογή και εξοικονόμηση χρόνου από τον τεχνίτη. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIV/W1 κατά ΕΝ 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο σοβάς D-40 εφαρμόζεται τόσο σε εσωτερικές όσο και σε εξωτερικές επιφάνειες, σε τοιχοποιίες από τούβλα, τσιμεντόλιθους και σκυρόδεμα. Δημιουργεί κατάλληλο υπόστρωμα για την εφαρμογή τελικής στρώσης σοβά, όπως είναι ο D-41, οι έγχρωμοι υδαταπωθητικοί σοβάδες HYDROSTOP DS-74 και DS75, καθώς και ο εύκαμπτος σοβάς HYDROSTOP PLASTER ELASTIC της DUROSTICK.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και να έχουν διαβραχεί επιμελώς. Για νέες επιφάνειες από μπετόν, φροντίζουμε να αφαιρέσουμε τυχόν λάδια ξυλοτύπων με το βιοδιασπώμενο καθαριστικό λαδιών BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ. Σε επιφάνειες καλυμμένες με εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη, συνιστάται για την άρρηκτη πρόσφυση και την αποφυγή μελλοντικών ‘κουφωμάτων’, του παραδοσιακού ‘πεταχτού’ σοβά ή του αντίστοιχου D-40, η προσθήκη των ακρυλικών γαλακτωμάτων D-20 ή DUROSTOP της DUROSTICK, σε αναλογία 1 μέρος γαλάκτωμα προς 3 μέρη νερό ή του DUROMAX σε αναλογία 1 μέρος γαλάκτωμα προς 5 μέρη νερό. Για ακόμα πιο προσεγμένη εργασία, συνιστώνται η χρήση υαλοπλέγματος οπλισμού σοβάδων DS-1090 της DUROSTICK και η τοποθέτηση γωνιόκρανων για προστασία. 2. Εφαρμογή Το D-40 προστίθεται σε καθαρή μπετονιέρα με νερό υπό ανάδευση, υπολογίζοντας 4,5lt νερό ανά σακί, έως ότου επιτευχθεί πλήρης ομογενοποίηση του μείγματος. Ο σοβάς διαστρώνεται με μυστρί, φραγκόφτυαρο ή με τη χρήση μηχανής εκτόξευσης, σε πάχος έως 4cm ανά στρώση. Συνιστάται, κατά τους θερινούς μήνες, η διαβροχή της επιφάνειας μετά την εφαρμογή του D-40, για τις επόμενες 2 ημέρες. Η τελική επίστρωση με έναν από τους σοβάδες τελικής στρώσης της DUROSTICK ή με παραδοσιακό σοβά ακολουθεί περίπου μία εβδομάδα μετά την εφαρμογή του D-40.

KAΘΑΡΙΣΜΟΣ Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

Μέγιστο πάχος εφαρμογής Έως 4cm/στρώση
Χρόνος ζωής στο δοχείο Τουλάχιστον 3 ώρες
Απαίτηση σε νερό 4,5lt νερό σε 25kg κονία
Μέγιστη διάμετρος κόκκου 5mm