Περικλέους 10, Πετρούπολη 13231  |    Καταστήματα

Χρώματα, Μονωτικά Υλικά οικοδομών, Γυψοσανίδες, Εργαλεία
Περικλέους 10, Πετρούπολη 13231
+302110130730 sales@aggelatos.gr ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Χρώματα, Μονωτικά Υλικά οικοδομών, Γυψοσανίδες, Εργαλεία
Περικλέους 10, Πετρούπολη 13231
+302110130730 sales@aggelatos.gr ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Άμεσα Διαθέσιμο

Ταχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς

Σοβάς πρώιμων αντοχών, κρυσταλλικής βάσης, με βελτιωτικά πρόσθετα, ευκολοδούλευτος. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 1cm ανά στρώση, σε επιφάνειες από τούβλα, μπετόν, τσιμεντοκονία, πορομπετόν που έχουν προηγουμένως διαβραχεί. Είναι απαραίτητος στους ελαιοχρωματιστές για
την επισκευή των σοβάδων από ‘μερεμέτια’ που δημιουργούνται από συνεργεία υδραυλικών, αλουμινάδων και ηλεκτρολόγων. Δεν παρουσιάζει ματίσεις λόγω της κοκκομετρίας του και της μηδαμινής του συρρίκνωσης.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS II/W0 κατά ΕΝ 998-1.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σοβάς πρώιμων αντοχών, ευκολοδούλευτος, κρυσταλλικής βάσης, με ισχυρή πρόσφυση και αντοχή σε κάθε επισκευή τοιχοποιίας. Διαθέτει όμοια κοκκομετρία με τους σοβάδες τελικής στρώσης, με αποτέλεσμα να μην ξεχωρίζει και να αποτελεί την ιδανική λύση για επιδιορθώσεις (μερεμέτια). Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CS II/W0 κατά ΕΝ 998-1(ΕΚΕΠΥ, κωδικός 135/2009).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο σοβάς D-32 είναι κατάλληλος για την αποκατάσταση έντονων ρωγμών πάχους 2-10mm σε σοβάδες και την επιδιόρθωση σπασμένων γωνιών. Αντικαθιστά το σοβά τελικής στρώ-σης, όταν υπάρχει πίεση χρόνου. Καλύπτει οπές περιμετρικά σε δια-κόπτες και πίνακες που παρουσιάζονται μετά το πέρας ηλεκτρολογικών εργασιών. Επισκευάζει ατέλειες που προκύπτουν από τις εργασίες συνεργείων αλουμινάδων, υδραυλικών και πλακάδων.Η αποτελεσματικότητά του στις καθημερινές ανάγκες του ελαιοχρωματιστή το καθιστά απαραίτητο ερ-γαλείο του.Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος D-20 στο νερό ανάμειξης, σε αναλογία 1 μέρος γαλάκτωμα προς 3 μέρη νερό, αυξάνει την πρόσφυση, την αντοχή και τη στεγανότητα ενώ βελτιώνει την πλαστικότητα.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας.Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης του υλικού, οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι σταθερές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, ενώ είναι απαραίτητη η διαβροχή τους πριν από την εφαρμογή του σοβά (εικ 1-6).2. Εφαρμογή.Αναμειγνύουμε το περιεχόμενο του σάκου με νερό, σε αναλογία 25kg D-32 προς 5,5 - 5,75lt νερό ( ή 5kg D-32 προς 1,1lt νερό), χρησιμοποιώντας μπετονιέρα ή σε καθαρό δοχείο, με δράπανο χαμηλών στροφών με το κατάλληλο εξάρτημα, έως ότου επιτευχθεί πλήρης ομογενοποίηση του μείγματος. Ο σοβάς διαστρώνεται με μυστρί (εικ. 7) ή φραγκόφτυαρο και τρίβεται με τριβίδι, ύστερα από 30-40 λεπτά (εικ. 8)

.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

Χρόνος ζωής στο δοχείο 2 ώρες
Θερμοκρασιακή αντοχή Aπό -20°C έως +80°C
Θερμοκρασία εφαρμογής Aπό +5°C έως +35°C
Απαίτηση σε νερό 5,5lt νερό σε 25kg κονία
Μέγιστη διάμετρος κόκκου 1,0mm