ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

Relief Professional

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT

Relief
Professional

Ανάγλυφο επίχρισμα νερού για εξωτερική & εσωτερική χρήση

Λευκό ανάγλυφο επίχρισμα υδατικής διασποράς για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε τοίχους, σοβάδες, μπετόν, τούβλα, ξύλα,νοβοπάν, ελενίτ, αμιαντοτσιμέντα. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στη βροχή, τον παγετό και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Δεν κάνει ματίσεις

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.
◆ Xoνδροστοκάρισμα: ΚRAFT PUTTY, τρίψιμο,KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA.
◆ Σε νέες επιφάνειες:
◆ Εξωτερικά: 1 στρώση KRAFT DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ ή AQUA είτε με KRAFT DUR AQUA WHITE και 2 στρώσεις KRAFT RELIEF. Για
καλύτερη προστασία προτείνεται 2-3 ημέρες μετά την εφαρμογή, μια τελική στρώση με KRAFT WEATHER μονωτικό & χρώμα ή KRAFT EXTERIOR 100%.
◆ Εσωτερικά: 1 στρώση KRAFT DUR AQUA ή είτε με KRAFT HAFT DUR AQUA WHITE και 2 στρώσεις KRAFT RELIEF. Πρώτο χέρι αραίωσης 20%.
◆ Σε επιφάνειες με παλαιά υγρασία, μούχλα,μύκητες, πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, KRAFT MOLD BLOCKER καθαρισμός, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA και 2 στρώσεις KRAFT RELIEF.
◆ Σε επιφάνειες με λεκέδες, κάπνα, παλαιά υγρασία: 1 στρώση KRAFT STAIN BLOCKER και μετά από 24 ώρες 2 στρώσεις KRAFT RELIEF.
◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με KRAFT DUR AQUA.

Οδηγίες Εφαρμογής
◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό Relief (αφρώδη).
◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
◆ Αραίωση:
◆ 1η στρώση: 10-20% με νερό.
◆ 2η στρώση: 0-5% με νερό, ανάλογα με το μέγεθος του ανάγλυφου
◆ Χρόνοι επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες.
◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.                                                                                                                                                             ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
Συσκευασία
◆ Διατίθεται σε λευκό, σε συσκευασίες των 5kg και 15kg.
◆ Χρωματίζεται με τα Basics της KRAFT.