ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

THERMOELASTIC

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: DUROSTICKDUROSTICK

DUROSTICK THERMOELASTIC

 

Θερμοκεραμικό Ενεργειακό χρώμα

Θερμομονωτικό ελαστομερές ακρυλικό ‘‘ΨΥΧΡΟ’’ χρώμα χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας, υψηλής ανακλαστικότητας πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Εφαρμογών, ως Ενεργειακό Θερμοκεραμικό χρώμα για εξωτερικές τοιχοποιίες. Έχει όλες τις ιδιότητες ενός κορυφαίου ακρυλικού χρώματος. Προσφέρει υψηλή υδρατμοπερατότητα. Γεφυρώνει άριστα τριχοειδείς ρωγμές. Λειτουργεί ως αποτελεσματικό φράγμα ενανθράκωσης. Δεν σαπωνοποιείται.Διατηρεί την ελαστικότητα του από -20°C έως 80°C.

Παρουσιάζει εκπληκτική αντοχή στις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας. Διακρίνεται για την διαχρονική του λευκότητα και την υψηλή του καλυπτικότητα. Συμβάλλει αισθητά στη μείωση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κτηρίου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Λειτουργεί ως αντλία αφύγρανσης συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της υγρασίας της τοιχοποιίας. Η τελική, λευκή ή ανοιχτόχρωμη όψη του THERMOELASTIC, διατηρείται αναλλοίωτη σε βάθος χρόνου ενώ προσφέρει απαράμιλλη προστασία στις επιφάνειες εφαρμογής.

 

Κατανάλωση: 1 kg / 7 - 8 m2 / στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ