ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

AQUAFIX

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: DUROSTICKDUROSTICK

DUROSTICK AQUAFIX

Μικρομοριακός σταθεροποιητής για τοίχους - ταράτσες & γυψοσανίδες

Μικρομοριακός σταθεροποιητής, υψηλής διεισδυτικής ικανότητας, χωρίς διαλύτες. Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες πρόσφυσης σε πορώδεις, εύθρυπτες και μη επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν με χρώματα, να επαλειφθούν με ελαστομερή στεγανωτικά, ακρυλικά ή τσιμεντοειδή και κόλλες πλακιδίων.

Κατανάλωση: 8 - 10 m2 / lt / στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος, χωρίς αραίωση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ