ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

VIVECRYL Primer

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: VIVECHROMVIVECHROM

VIVECRYL PRIMER
ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟΝΙΖΕ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

Το VIVECRYL PRIMER είναι σιλικονούχο ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού που αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια, έχοντας παράλληλα υψηλή διαπνοή. Συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό της μετανάστευσης αλάτων από τον τοίχο στην επιφάνεια του τελικού χρώματος, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει το φαινόμενο της ανερχόμενης υγρασίας από το έδαφος. Έχει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη διεισδυτικότητα και αντοχές σε αλκαλικά υποστρώματα. Συνιστάται ιδιαίτερα για το αστάρωμα εξωτερικών επιφανειών που βάφονται με σιλικονούχα, ελαστομερή και 100% ακρυλικά χρώματα, καθώς και με στεγανωτικά, τσιμεντοχρώματα, πλαστικά χρώματα και RELIEF. Ισχυροποιεί νέες και παλαιές πορώδεις εξωτερικές επιφάνειες όπως σοβάς, μπετόν, τούβλα, πέτρες και κακής ποιότητας παλαιά χρώματα. Επιπλέον, είναι ελαφρώς χρωματισμένο κίτρινο με αποτέλεσμα να φαίνεται εύκολα και γρήγορα εάν οι επιφάνειες έχουν ασταρωθεί πλήρως. Είναι άοσμο, φιλικό για το χρήστη και το περιβάλλον.

Τύπος: Έγχρωμο μικρονιζέ, σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι νερού
Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.
Αραίωση: Αραιώνεται έως 50% με καθαρό νερό. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αναραίωτο.
Απόδοση: Περίπου 10-15 m² ανά λίτρο ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και το ποσοστό αραίωσης.
Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται μετά από 4 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).
Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.