ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

Rust Blocker Professional

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT

Rust Blocker
Professional

Αντισκωριακό αλκυδικό αστάρι

Αντισκωριακό αστάρι διαλύτου για μεταλλικές επιφάνειες, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Προστατεύει αποτελεσματικά τα μέταλλα
από τη διάβρωση, λόγω των ειδικών μη τοξικών αντισκωριακών πιγμέντων, καθώς και των φυσικών-συνθετικών οξειδίων που περιέχει.
Παρέχει ισχυρή πρόσφυση και χαρακτηρίζεται για την εξαιρετική συνοχή που εξασφαλίζει μεταξύ μεταλλικής επιφάνειας και τελικού
χρώματος. Ενισχύει τις αντοχές του συστήματος βαφής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές,σαθρές βαφές ή σκουριές και υπολείμματα κλπ. Για ακόμη ισχυρότερη πρόσφυση του τελικού χρώματος, η βαμμένη επιφάνεια με KRAFT RUSTBLOCKER μπορεί να τριφτεί, αφού στεγνώσει καλά, με κατάλληλο ντουκόχαρτο.Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με αποχαρτάρισμα, καθαρισμός με φλόγα κλπ.μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
◆ Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες: προηγείται απολίπανση με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1100, καθαρισμός, 1-2 στρώσεις KRAFT RUSTBLOCKER και 2 στρώσεις KRAFT WOOD METAL ή KRAFT WOOD METAL PLUS ή KRAFT HARD METAL.
◆ Σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες:αφαίρεση σκουριάς, καθαρισμός με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, καθαρισμός, 1-2 στρώσεις KRAFT RUSTBLOCKER και 2 στρώσεις KRAFT WOOD METAL ή KRAFT WOOD METAL PLUS ή KRAFT HARD METAL.
Οδηγίες Εφαρμογής
◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
◆ Αραίωση:
◆ Πινέλο ή ρολό: έως 10% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
◆ Πιστόλι αέρος: έως 10% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
◆ Πιστόλι airless: έως 6% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-3 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές – κρύες συνθήκες).
◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 18 ώρες.Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.                                                                                                                                                Συσκευασία
◆ Διατίθενται σε 4 αποχρώσεις στις συσκευασίες των 0.375L, 0.75L και 2.5L.