ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

Minio Professional

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT

Minio
Professional

Ισχυρό αντιδιαβρωτικό αστάρι για εσωτερική και εξωτερική χρήση, σε επιφάνειες σιδήρου και χάλυβα

Αλκυδικό αστάρι διαλύτου για εσωτερική και εξωτερική χρήση, κατάλληλο για επιφάνειες σιδήρου και χάλυβα. Εξασφαλίζει άριστη αντι-
σκωριακή προστασία και ισχυρή πρόσφυση μεταξύ επιφάνειας και τελικού χρώματος. Συνιστάται ως υπόστρωμα σε ξύλινες επιφάνειες, ειδικά αυτές που εκτίθενται στην ύπαιθρο, καθώς και σε ξύλινα σκάφη, για προστασία από τη σήψη.

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές,σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.
◆ Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες: απολίπανση με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου, καθαρισμός και 2 στρώσεις KRAFT MINIO.
◆ Σε νέες ξύλινες επιφάνειες: στοκάρισμα με ΚRAFT PUTTY ή SPACHTEL, αποχαρτάρισμα, καθαρισμός και 2 στρώσεις KRAFT MINIO.
Οδηγίες Εφαρμογής
◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
◆ Αραίωση:
◆ Πινέλο ή ρολό: 5-8% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
◆ Πιστόλι αέρος: 5-10% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
◆ Πιστόλι airless: 0-5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-3 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 16 ώρες.
◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση & κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
Συσκευασία
◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 0.375 L, 0.75L και 2.5L.