ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

Hard Duko Professional

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT

Hard Duko
Professional

Ακρυλικά τροποποιημένο ντουκόχρωμα για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες

Aλκυδικό, ακρυλικά τροποποιημένο ντουκόχρωμα διαλύτου για μεταλλικές αλλά και ξύλινες επιφάνειες. Σχηματίζει ένα ελαστικό,
και παράλληλα σκληρό φιλμ, με υψηλές αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τη ρύπανση.
Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε
νέες ή βαμμένες, κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, όπως ξύλα, μέταλλα (πόρτες, κουφώματα, ντουλάπια, παράθυρα.) Η απόχρωσή
του παραμένει αναλοίωτη με την πάροδο του χρόνου και προσφέρει ένα άψογο φινίρισμα.

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές,
σαθρές βαφές κλπ.
◆ Σε μεταλλικές επιφάνειες: προηγείται απολίπανση με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και 1-2 στρώσεις RUST BLOCKER, 2 στρώσεις
KRAFT HARD METAL DUΚO.
◆ Σε νέες ξύλινες επιφάνειες: γυαλοχαρτάρισμα, καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT WOOD CARE ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ. Στοκάρισμα με
KRAFT SPACHTEL, αποχαρτάρισμα, καθαρισμός 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA, 2 στρώσεις KRAFT HARD METAL DUΚO.
◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών, KRAFT MOLD BLOCKER, καθαρισμός, 1 στρώση
KRAFT VELATOURA, 2 στρώσεις KRAFT HARD METAL DUΚO.
◆ Σε επιφάνειες με λεκέδες, κάπνα, παλαιά υγρασία: 1 στρώση KRAFT STAIN BLOCKER, 2 στρώσεις KRAFT HARD METAL DUΚO.
Οδηγίες Εφαρμογής
◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό (ριπολίνης),πιστόλι αέρος, airless.
◆ Αραίωση:
◆ Πινέλο ή ρολό: 5-10% με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
◆ Πιστόλι αέρος: 10% με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
◆ Πιστόλι airless: 0-5% με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 2-3 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες
◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
Συσκευασία
Διατίθεται σε Λευκό, Μαύρο, Κυπαρισσί, σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L και σε Βάσεις (Ρ, D, Α).