ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

Hard Metal Extra Professional

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT

Hard Metal Extra
Professional

Ειδικό πρόσθετο σκληρυντικό διαλύτου βερνικοχρωμάτων

Το ΚRAFT Hard Metal Extra είναι πρόσθετο σκληρυντικό αλκυδικών ντουκοχρωμάτων,όταν το χρώμα στεγνώνει στον αέρα στους 25°C ή σε φούρνο στους 60-70°C. Παρέχει στο φιλμ του χρώματος μεγαλύτερη σκληρότητα. Αυξάνει την αντοχή στην τριβή και τα χτυπήματα. Εξασφαλίζει ταχύτερο στέγνωμα και μεγαλύτερες αντοχές στις καιρικές μεταβολές και τα διαλυτικά.

Οδηγίες Εφαρμογής
◆ Το ΚRAFT Hard Metal Extra χρησιμοποιείται ως πρόσθετο σκληρυντικό στα βερνικοχρώματα της ΚRAFT σε αναλογία έως 20% κατ’
όγκο και εφαρμόζεται χωρίς αραίωση.
◆ Το ποσοστό του σκληρυντή εάν είναι μεγαλύτερο του 20%, καθιστά το φιλμ σκληρό και εύθραυστο.
◆ Χρόνος καταλληλότητας προϊόντος: 12 μήνες
◆ Προσοχή: μετά την προσθήκη του σκληρυντή στο χρώμα το μίγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 8 ώρες διαφορετικά το υλικό
πήζει στο δοχείο.
Συσκευασία
◆ Διατίθεται σε συσκευασία του 0,5L.