ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

Metal Primer Professional

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT

Metal Primer
Professional

Λευκό υπόστρωμα διαλύτου για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Αλκυδικό λευκό υπόστρωμα διαλύτου για εσωτερική και εξωτερική χρήση.Είναι κατάλληλο για επαναβαφή μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών. Έχει μεγάλη αντοχή στο νερό και τους διαλύτες. Στεγνώνει γρήγορα,εύκολο τρίψιμο και έχει καλή απόδοση.

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές,
σαθρές βαφές, φουσκωμένα χρώματα κλπ.
◆ Σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες:αφαίρεση σκουριάς με μηχανικά μέσα,καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT RUST BLOCKER,
1-2 στρώσεις KRAFT METAL PRIMER.
◆ Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες: Απολίπανση,καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT RUST BLOCKER,1-2 στρώσεις KRAFT METAL PRIMER.
◆ Δεν εφαρμόζεται σε νέες τοιχοποιίες.
◆ Σε νέες ξύλινες επιφάνειες: προηγείται αποχαρτάρισμα, καλός καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT WOOD CARE ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ,
σπατουλάρισμα με KRAFT SPACHTEL, 1-2 στρώσεις KRAFT METAL PRIMER.

Οδηγίες Εφαρμογής
◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέροςή airless.
◆ Αραίωση:
◆ Πινέλο ή ρολό: 5-10% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
◆ Πιστόλι αέρος: έως 10% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ.
◆ Πιστόλι airless: 0-5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ.
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 2-3 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές
- κρύες συνθήκες).
◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 50% σχετικής υγρασίας.
Συσκευασία
◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 0.75L, 2,5L.