ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

Hard & Gloss

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT

Hard &

Gloss

Βερνικόχρωμα διαλύτου για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες

Συνθετικό βερνικόχρωμα διαλύτου, κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση, σε νέες ή βαμμένες, αλλά κατάλληλα προετοιμασμένες
μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, (πόρτες,κουφώματα, ντουλάπια, παράθυρα). Λόγω της ειδικής σύστασής του, προσφέρει ιδανικό
φινίρισμα και υψηλή απόδοση. Διατηρεί την ελαστικότητα, το βαθμό στιλπνότητας και τη φωτεινότητά του, ακόμα και με την πάροδο
του χρόνου. Παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στο κιτρίνισμα.

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, γράσα, άλατα,
σαθρές βαφές-σκουριές κλπ.Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ,μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
◆ Σε νέες ξύλινες επιφάνειες: γυαλοχαρτάρισμα, καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT WOOD CARE ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ.
Στοκάρισμα με KRAFT SPACHTEL, αποχαρτάρισμα, καθαρισμός 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA, 2 στρώσεις KRAFT WOOD & METAL.
◆ Σε μεταλλικές επιφάνειες: προηγείται απολίπανση με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, 1-2 στρώσεις KRAFT RUSTBLOCKER ή KRAFT
RUSTBLOCKER AQUA και 2 στρώσεις KRAFT WOOD & METAL.
◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες,πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών, KRAFT MOLD BLOCKER, καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT
VELATOURA, 2 στρώσεις KRAFT WOOD & METAL.
◆ Σε επιφάνειες με λεκέδες, κάπνα, παλαιά υγρασία: 1 στρώση KRAFT VELATOURA ή KRAFT STAIN BLOCKER, 2 στρώσεις KRAFT
WOOD & METAL.
◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα:βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον,αφού ασταρωθούν με KRAFT VELATOURA.

Οδηγίες Εφαρμογής
◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό (ριπολίνης),πιστόλι αέρος, airless.
◆ Αραίωση:
◆ Πινέλο ή ρολό: έως 3% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
◆ Πιστόλι αέρος: έως 4% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1.100.
◆ Πιστόλι airless: έως 3% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1.100.
◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή απομακρύνετε από τα εργαλεία βαφής όσο το δυνατό περισσότερο υλικό. Στη συνέχεια τα εργαλεία πρέπει να καθαριστούν με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 3-4 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές
- κρύες συνθήκες).
◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.                                                             ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
Συσκευασία
◆ Διατίθεται σε 180ml, 375ml, 0.75L και 2.5L.
◆ Λευκό και σε Αποχρώσεις του Χρωματολογίου.