ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

Wood Plus

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT

Wood Plus

Βερνικόχρωμα διαλύτου υψηλών προδιαγραφών για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες

Συνθετικό βερνικόχρωμα πολυτελείας διαλύτου, νέας τεχνολογίας και υψηλών προδιαγραφών. Λόγω της πρωτοποριακής σύστασης
είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε νέες ή βαμμένες, αλλά κατάλληλα προετοιμασμένες μεταλλικές και ξύλινες
επιφάνειες (πόρτες, κουφώματα, ντουλάπια,παράθυρα). Προσφέρει ιδανικό φινίρισμα και υψηλή απόδοση. Διατηρεί την ελαστικότητα,
το βαθμό στιλπνότητας και τη φωτεινότητά του, ακόμα και με την πάροδο του χρόνου.Παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στο κιτρίνισμα.

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές, φουσκωμένα χρώματα κλπ.
◆ Σε νέες ξύλινες επιφάνειες: Γυαλοχαρτάρισμα, καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT WOOD CARE συντηρητικό ξύλου διαλύτου. Στοκάρισμα
με KRAFT SPACHTEL, 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA, 2 στρώσεις KRAFT WOOD & METAL PLUS.
◆ Σε μεταλλικές επιφάνειες: προηγείται απολίπανση με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου, 1-2 στρώσεις KRAFT RUST BLOCKER ή KRAFT RUST
BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις KRAFT WOOD & METAL PLUS.
◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες,πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών, KRAFT MOLD BLOCKER, καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT VELATOURA,2 στρώσεις KRAFT WOOD & METAL PLUS.
◆ Σε επιφάνειες με λεκέδες, κάπνα, παλαιά υγρασία: 1 στρώση KRAFT VELATOURA ή KRAFT STAIN BLOCKER ή KRAFT STAIN BLOCKER
AQUA, 2 στρώσεις KRAFT WOOD & METAL PLUS.

Οδηγίες Εφαρμογής
◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό (ριπολίνης),πιστόλι αέρος, airless.
◆ Καθαρισμός Εργαλείων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αφαιρέστε από τα εργαλεία βαφής όσο το δυνατό περισσότερο υλικό. Στη συνέχεια
τα εργαλεία πρέπει να καθαριστούν με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
◆ Αραίωση:
◆ Πινέλο ή ρολό: έως 3% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
◆ Πιστόλι αέρος: έως 4% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1.100 ή Διαλυτικό Νίτρου 2000.
◆ Πιστόλι airless: έως 3% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1.100 ή Διαλυτικό Νίτρου 2000.
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 2-4 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες
συνθήκες).
◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 8°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
◆ Απόδοση: 10-12 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.
Συσκευασία
◆ Διατίθεται σε Γυαλιστερό, Σατινέ και Ματ φινίρισμα, σε 0,75L και 2,5L.
◆ Βάσεις (P,T,D,A): Διατίθενται σε Γυαλιστερό και Σατινέ φινίρισμα, 1L και 3L οι οποίες χρωματίζονται σε πάνω από 17.000 αποχρώσεις, που ορίζονται από το Σύστημα Ανάμειξης Χρωμάτων KRAFT INSPIRED COLOR.                                                                                                                                                              ◆ Για τη διασφάλιση της ποιότητας και της πιστότητας του χρώματος, απαιτείται η επιλεγόμενη βάση να χρωματίζεται από το Σύστημα Ανάμειξης Χρωμάτων KRAFT INSPIRED COLOR.