ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

Velatoura Professional

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT

Velatoura
Professional

Αλκυδικό υπόστρωμα για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες

Βελατούρα διαλύτου για εσωτερική και εξωτερική χρήση, ιδανική για την προετοιμασία ξύλινων επιφανειών. Λόγω της μεγάλης ελαστικότητάς της, ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου, με αποτέλεσμα να διατηρεί τη συνοχή της και να μην σκάει με την
πάροδο του χρόνου.Έχει ισχυρή πρόσφυση. Τρίβεται εύκολα και γεμίζει την επιφάνεια του ξύλου. Σε συνδυασμό με τις νέες σειρές βερνικοχρωμάτων KRAFT Wood & Metal και KRAFT Wood & Metal Plus, εξασφαλίζεται άψογο φινίρισμα.

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές
σαθρές βαφές, φουσκωμένα χρώματα κλπ.Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ,
μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως κατάλ-
ληλα μέσα ατομικής προστασίας.
◆ Σε νέες ξύλινες επιφάνειες: προηγείται αποχαρτάρισμα, καλός καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT WOOD CARE Συντη ρητικο ξυλου
διαλυτου , σπατουλάρισμα με KRAFT SPACHTEL,1 στρώση KRAFT VELATOURA. Μετά από 18 ώρες εφαρμογή του τελικού χρώματος
(KRAFT WOOD & METAL ή KRAFT WOOD & METAL PLUS ή HARD METAL DUKO).
◆ Σε βαμμένες ξύλινες επιφάνειες: προηγείται αποχαρτάρισμα, ακολουθούν 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA. Μετά από 18 ώρες εφαρ-
μογή του τελικού χρώματος (KRAFT WOOD & METAL ή KRAFT WOOD & METAL PLUS ή HARD METAL DUKO).
◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, ακολουθεί καθαρισμός την επόμενη ημέρα και 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA. Μετά από 18 ώρες εφαρμογή του τελικού χρώματος (KRAFT WOOD & METAL ή KRAFT WOOD & METAL PLUS ή HARD METAL DUKO).
◆ Σε επιφάνειες με λεκέδες, κάπνα, παλαιά υγρασία: 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA. Μετά απο 18 ώρες εφαρμογή του τελικού χρώματος
(KRAFT WOOD & METAL ή KRAFT WOOD & METAL PLUS ή HARD METAL DUKO).
◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον.

Οδηγίες Εφαρμογής
◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος.
◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή απομακρύνετε από τα εργαλεία βαφής όσο το δυνατό περισσότερο υλικό. Στη συνέχεια
τα εργαλεία πρέπει να καθαριστούν με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
◆ Αραίωση:
◆ Πινέλο ή Ρολό: έως 5% με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
◆ Πιστόλι αέρος: έως 5% με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
◆ Πιστόλι airless: έως 5% με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου.
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 2-3 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες
συνθήκες).
◆ Ελάχιστος χρόνος εφαρμογής τελικού χρώματος: 18 ώρες.

◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
Συσκευασία
◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 0.75L, 2.5L και 5L.
◆ Χρωματίζεται σε ανοιχτές αποχρώσεις “offwhite” με το σύστημα ανάμειξης χρωμάτων KRAFT INSPIRED COLOR.