ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

ECO Velatoura Aqua

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT

ECO                                                                                            Velatoura Aqua

Οικολογικό Υπόστρωμα Βερνικοχρωμάτων για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες

Οικολογικό υπόστρωμα υδατικής διασποράς ειδικών τροποποιημένων ρητινών για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι σχεδόν άοσμο,φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον.Εφαρμόζεται σε βαμμένες με χρώματα νερού ή διαλύτου είτε νέες, αλλά κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο, αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανιζέ, πολυεστέρα, ασταρωμένο μέταλλο, σκληρό PVC και γυαλί. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και μεγάλη
ελαστικότητα σε Ultra matt φινίρισμα. Αυξάνει την απόδοση, την αντοχή και την ανθεκτικότητα του τελικού χρώματος. Αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για βαφή παιδικών δωματίων,σχολείων και νοσοκομείων.

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας                                                                                                                Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ,μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
◆ Επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, άλγη: απαιτείται πρώτα απολέπιση (αφαίρεση) των σαθρών στοιχείων και ακολούθως εφαρμογή με KRAFT MOLD BLOCKER με πινέλο, πατρόγκα ή βούρτσα, καθαρισμός την επόμενη ημέρα και κατόπιν ECO VELATOURA AQUA.
Μετά από 12 ώρες εφαρμογή του τελικού χρώματος
◆ Τοίχοι - ταβάνια: 1-2 στρώσεις ECO VELATOURA AQUA. Μετά από 12 ώρες εφαρμογή του τελικού χρώματος.
◆ Ξύλινες επιφάνειες: Αποχαρτάρισμα, σπατουλάρισμα με στόκο KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, καθάρισμα και 1-2 στρώσεις ECO VELATOURA AQUA. Μετά από 12 ώρες εφαρμογή του τελικού χρώματος.
◆ Βαμμένες επιφάνειες με σταθερό και λείο υπόβαθρο: Ελαφρύ αποχαρτάρισμα, καθαρισμός, 1-2 στρώσεις ECO VELATOURA AQUA.
Μετά από 12 ώρες εφαρμογή του τελικού χρώματος.

Οδηγίες Εφαρμογής
◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο με συνθετική τρίχα,ρολό (κατά προτίμηση μοχέρ), πιστόλι αέρος(με μπέκ 1,8 - 2mm) ή airless.
◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή απομακρύνετε από τα εργαλεία βαφής όσο το δυνατό περισσότερο υλικό. Στη συνέχεια να καθαρίζετε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
◆ Αραίωση: ◆ Πινέλο ή ρολό: 0-5% με νερό.
◆ Πιστόλι: Εξαρτάται από το μπεκ και τον τύπο του πιστολιού.
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 8-12 ώρες.
◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση & κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.                                                                                                                                                            ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
◆ Απόδοση: 9,18 m2/L ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.
Συσκευασία
◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.