ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

Spachtel Professional

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT

Spachtel
Professional

100% ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος νερού για
εσωτερική και εξωτερική χρήση

Ακρυλικός στόκος νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με μεγάλη αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Στόκος σπάτουλας για
ξύλα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σοβά,ασταρωμένα μέταλλα, ο οποίος τρίβεται εύκολα και ισχυροποιεί την επιφάνεια. Υπερτερεί
του παραδοσιακού στόκου σπάτουλας ή παρετίνας που έχουν χρονοβόρο στέγνωμα,παρουσιάζουν συχνά κιτρινίσματα και ρηγματώσεις ή μπαλώματα στο τελικό χρώμα.Επαναβάφεται γρήγορα με πλαστικά, ακρυλικά ή βερνικοχρώματα, χωρίς να δημιουργούνται ρηγματώσεις ή αποκολλήσεις.

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.
◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες,πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER,
καθαρισμός, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA και 2 στρώσεις KRAFT SPACHTEL.
◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: εφαρμόζεται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με KRAFT DUR AQUA.
◆ Νέες ξύλινες επιφάνειες: τρίψιμο, καθάρισμα,εφαρμογή μιας στρώσης KRAFT WOOD CARE ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΝΕΡΟΥ ή KRAFT
WOOD CARE ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ, και 2 ή 3 στρώσεις KRAFT SPACHTEL.

Οδηγίες Εφαρμογής
◆ Εργαλεία εφαρμογής: Σπατουλαδόρο, στοκαδόρο, ατσαλίνα ή airless.
◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και
τα υπολείμματα του προϊόντος.
◆ Αραίωση: Χωρίς αραίωση.
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες
συνθήκες).
◆ Ελάχιστος χρόνος τριψίματος: 4-6 ώρες. Επαναβαφή σε 24 ώρες.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 65%.
◆ Το τελικό χρώμα εφαρμόζεται αφού ασταρωθεί ο KRAFT SPACHTEL με μία στρώση KRAFT DUR AQUA ή KRAFT HAFT.

Συσκευασία
◆ Διατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες των 400g, 800g, 5Κg και 15Κg.