ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

Putty Professional

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT

Putty
Professional

Ελαστομερής στόκος νερού με μικροσφαιρίδια

Ελαστομερής στόκος νερού, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε τσιμέντα, τοίχους, μπετόν, ελενίτ, τσιμεντόπλακες,
ενώσεις γυψοσανίδας, ξύλα, ύφαλα σκαφών,ασταρωμένα μέταλλα. Ενισχυμένος με κορδόνι, πλαστικό δίχτυ ή γυαλόπανο είναι κατάλ-
ληλος για ρωγμές έως 6 cm βάθος και 2 cm πλάτος, καθώς και για επισκευές ρωγμών από κατασκευαστικές ατέλειες σε μπετόν. Περιέχει
ειδικά μικροσφαιρίδια, ώστε να γεμίζει χωρίς δυσκολία, να συρρικνώνεται ελάχιστα κατά το στέγνωμα και επιπλέον να θερμομονώνει
και να τρίβεται εύκολα. Άριστη πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, τον παγετό και την ισχυρή καταπόνηση. Μεγάλη συγκολ-
λητική ικανότητα σε διαφορετικά δομικά υλικά. Αφήνει ανοικτό το φιλμ ώστε να μη δημιουργούνται επιφανειακές ρωγμές.

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές
βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.
◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες,πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT Mold Blocker, ακολουθεί καθαρισμός των υπολειμμάτων με βούρτσα.

Οδηγίες Εφαρμογής
◆ Εργαλεία εφαρμογής: Σπατουλαδόρο, στοκαδόρο ή ατσαλίνα.
◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και
τα υπολείμματα του προϊόντος.
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 3-15 ώρες.
◆ Ασταρώνεται: ΜΟΝΟ με KRAFT Dur Aqua ή HAFT.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 65%.

Συσκευασία
◆ Διατίθεται σε συσκευασίες τoυ 0.5Κg, 1Κg και 4Κg, 15Κg