ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

4 SEASONS ELASTIC

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT

4 SEASON ELASTIC
Ελαστομερές ακρυλικό για εξωτερικούς
τοίχους, σοβάδες, εμφανές μπετόν, ξύλα
μονωτικό & χρώμα

Premium Professional Ελαστομερές μονωτικό επίχρισμα για κάθετες εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε νέες ή
βαμμένες, αλλά κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, εμφανές μπετόν, τσιμέντα, ξύλα. Σχηματίζει ελαστομερές αδιάβροχο φιλμ, ώστε να μονώνει και να προστατεύει τις προσόψεις και τους βορινούς
τοίχους από χημικούς ρύπους, υγρασία, βροχή,παγετό και ακραίες καιρικές συνθήκες.Εμφανίζει μεγάλη αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες. Προστατεύει το οπλισμένο μπετόν από την ενανθράκωση. Έχει μεγάλη ελαστικότητα
ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, έτσι ώστε να ακολουθεί τις συστολές και διαστολές των επιφανειών, γεφυρώνοντας τις μικρές ρωγμές.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ