ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

ECO PROFI Interior

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT


Οικολογικό πλαστικό χρώμα για εσωτερικούς τοίχους   

Ματ πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς για εσωτερική χρήση. Οικονομική και Οικολογική λύση για χώρους που βάφονται συχνά. Εφαρμόζεται σε νέες κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες ή βαμμένες με σταθερό υπόβαθρο,
όπως τοίχοι, γυψοσανίδες, σοβά, τσιμέντα,ξύλα κτλ. Ιδανικό για παιδικά δωμάτια, παιδικούς σταθμούς, σχολεία και νοσοκομεία. Διακρίνεται για την υψηλή του κάλυψη την ικανοποιητική απόδοση καθώς και την πολύ καλή
τελική επιφάνεια βαφής. Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις με το σύστημα KRAFT INSPIRED COLOR. Εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και το Συμβούλιο Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ