ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

Master ΛΕΥΚΟ

Δωρεάν Out of stock

Το Master είναι πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες. Χάρη στην προηγμένη
τεχνολογία της φωτοκατάλυσης συνεισφέρει στη μείωση των βλαβερών ρύπων που εγκλωβίζονται μέσα στο
σπίτι, συντελώντας στη δημιουργία μιας πιο υγιεινής ατμόσφαιρας μέσα σε αυτό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ