ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

Haft Professional

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT

Haft
Professional

100% Ακρυλικό αστάρι νερού

Διαφανές ακρυλικό αστάρι υδατικής διασποράς για εσωτερική κυρίως αλλά και για εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε νέες κατάλληλα
προετοιμασμένες επιφάνειες ή βαμμένες με σταθερό υπόβαθρο, όπως τοίχοι, σοβάδες,τσιμεντοσανίδες. Είναι σχεδόν άοσμο, μειώνει
την απορροφητικότητα της επιφάνειας, ενώ παράλληλα ενισχύει την πρόσφυση μεταξύ επιφάνειας και τελικού προϊόντος. Επιπλέον,
αυξάνει την απόδοση και την αντοχή του τελικού επιχρίσματος.

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκου-
ριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.
◆ Ψιλοστοκάρισμα: KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, εφαρμογή KRAFT HAFT.
◆ Xoνδροστοκάρισμα: ΚRAFT PUTTY, τρίψιμο,KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, εφαρμογή KRAFT HAFT.
◆ Σε νέες ή βαμμένες επιφάνειες με πλαστικά ή ακρυλικά: 1 χέρι KRAFT HAFT.
◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες,πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 χέρι KRAFT MOLD BLOCKER, ακολουθεί καθαρισμός την επόμενη μέρα και 1 χέρι KRAFT HAFT.
◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον και ασταρώνονται με KRAFT HAFT.

Οδηγίες Εφαρμογής
◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και
τα υπολείμματα του προϊόντος.
◆ Αραίωση: 300-400 % με νερό.
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-3 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές
- κρύες συνθήκες).
◆ Ελάχιστος χρόνος εφαρμογής τελικού χρώματος: 4-6 ώρες.
◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.                                                                                                                                                       Συσκευασία
Διατίθεται σε συσκευασίες των 0.75, 3 και 10L.