ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

Stain Blocker Professional

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT

Stain Blocker
Professional

Ακρυλικό μονωτικό υπόστρωμα διαλύτου πολλαπλών εφαρμογών

Ακρυλικό μονωτικό υπόστρωμα διαλύτου πολλαπλών εφαρμογών. Μονώνει λεκέδες νικοτίνης ή παλαιάς υγρασίας, κάπνας τζακιού ή
φωτιάς, και εξασφαλίζει την πρόσφυση του τελικού χρώματος πάνω σε υδροχρώματα και ασβέστες. Γυαλοχαρτάρεται εύκολα και χρη-
σιμοποιείται σαν υπόστρωμα πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων σε τοίχους, γυψοσανίδες και ταβάνια.

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές,
σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.
◆ Ψιλοστοκάρισμα: KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT STAIN BLOCKER.
◆ Xoνδροστοκάρισμα: ΚRAFT PUTTY, τρίψιμο,KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT STAIN BLOCKER.
◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες,πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER,
ακολουθεί καθαρισμός την επόμενη ημέρα και 1-2 στρώσεις KRAFT STAIN BLOCKER.

Οδηγίες Εφαρμογής
◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
◆ Αραίωση:
◆ 1η στρώση: 3-5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ
◆ 2η στρώση: 0-5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές
- κρύες συνθήκες).
◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 16 ώρες.
◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.Συσκευασία
◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.
◆ Χρωματίζεται σε ανοικτές αποχρώσεις με το σύστημα ανάμειξης της KRAFT.