ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

Dur Aqua White

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT

Dur Aqua
White

100 % μικρονιζέ ακρυλικό αστάρι νερού για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους, σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμέντα

Μικρονιζέ ακρυλικό αστάρι υδατικής διασποράς για εσωτερική και εξωτερική χρήση.Συγκριτικά με τα συμβατικά αστάρια νερού,
παρουσιάζει υψηλότερη αντοχή, ισχυρότερη πρόσφυση και μεγαλύτερη ικανότητα διείσδυσης, σε πορώδεις επιφάνειες, όπως γυψοσανίδες, κόλλες, παρετίνες, σπατουλαριστά,σοβά και MDF, καθώς και σε τσιμεντοσανίδες και μπετόν. Εμποδίζει τη μετανάστευση των ιόντων ασβεστίου που εμπεριέχονται στο τσιμέντο και το σοβά στην επιφάνεια, χωρίς να αντιδρά με αυτά. Κατάλληλο για παλαιές βαφές χαμηλής ποιότητας. Σχεδόν άοσμο,φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον.Ιδανικό για την προεργασία παιδικών δωματίων, νοσοκομείων και σχολείων.

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές,
σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.
◆ Ψιλοστοκάρισμα: KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA.
◆ Xoνδροστοκάρισμα: ΚRAFT PUTTY, τρίψιμο,KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA.
◆ Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση KRAFT DUR AQUA.
◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες,πρασινίλες: Αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, ακολουθεί καθαρισμός την επόμενη ημέρα και 1 στρώση KRAFT DUR AQUA.
◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα:Βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον και ασταρώνονται με KRAFT DUR AQUA.

Οδηγίες Εφαρμογής
◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και
τα υπολείμματα του προϊόντος.
◆ Αραίωση:
◆ Μέχρι 50% με νερό ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
◆ Να αραιώνεται κατάλληλα έτσι ώστε να μη δημιουργείται φιλμ στην επιφάνεια. Για απορροφητικές επιφάνειες συνιστάται η εφαρμο-
γή μιας επιπλεόν επίστρωσης.
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-3 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές
- κρύες συνθήκες).
◆ Ελάχιστος χρόνος εφαρμογής τελικού χρώματος: 4-6  ώρες.                                                                                                                                                                        ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας

Συσκευασία
◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 1L, 4L και 18L.