ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

Dur Professional

64,35 € Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT
Λίτρα

Dur
Professional

Ακρυλικό αστάρι για εσωτερικές και εξωτερικές πορώδεις επιφάνειες

Ακρυλικό διάφανο αστάρι διαλύτου, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει ισχυρή ικανότητα διείσδυσης στις πορώδεις επιφάνειες.
Σταθεροποιεί τα χαλαρά σωματίδια τού προς βαφή υποστρώματος. Εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας και του
τελικού πλαστικού ή ακρυλικού χρώματος.Μειώνει την απορροφητικότητα του πορώδους αυξάνοντας έτσι την απόδοση και την αντοχή του τελικού χρώματος.

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ,μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως
κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
◆ Ψιλοστοκάρισμα: KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο.
◆ Xoνδροστοκάρισμα: ΚRAFT PUTTY, τρίψιμο,KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο. Δεν εφαρμόζεται απευθείας σε KRAFT PUTTY.
◆ Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση KRAFT DUR.Μετά από 1 ημέρα εφαρμογή του τελικού χρώματος.
◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον και ασταρώνονται με KRAFT DUR

Οδηγίες Εφαρμογής
◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή απομακρύνετε από τα εργαλεία βαφής όσο το δυνατό περισσότερο υλικό. Στη συνέχεια
τα εργαλεία πρέπει να καθαριστούν με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
◆ Αραίωση:
◆ Για τοίχους: Πινέλο ή ρολό έως 100% με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου Πιστόλι αέρος 50-100% με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου
◆ Για ταράτσες: 40% με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες
συνθήκες).
◆ Οι επιφάνειες επαναβάφονται με πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα της σειράς προϊόντων της KRAFT, τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρ-
μογή του KRAFT DUR.
◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας
◆ Για απορροφητικές επιφάνειες συνίσταται η εφαρμογή μιας επιπλέον επίστρωσης.                                                                                                                                                  Συσκευασία
◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 1L, 4L, 10L και 15L.