ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

Betonyl Professional

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT

Betonyl
Professional

Αντιρρυπαντικό τσιμεντόχρωμα διαλύτου με ακρυλικές
ρητίνες για εξωτερική χρήση

Τσιμεντόχρωμα διαλύτου για εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε νέες ή βαμμένες αλλά κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες όπως
εμφανές μπετόν, τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, ασβεστοκονία. Εξαιρετικά ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς και βιομηχανικούς ρύπους,
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, καθώς και στο κιτρίνισμα. Συμπεριφέρεται άριστα στην υγρασία, τη βροχή και το χιόνι με αποτέλεσμα
να προστατεύει τον οπλισμό του μπετόν από τη διάβρωση. Κατάλληλο για προστασία δαπέδων από μπετόν, αυλές, σκάλες, πεζοδρόμια,
γκαράζ, αποθήκες. Συνιστάται ιδιαίτερα για παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές, καθώς επίσης και για περιοχές με βαρύ χειμώνα.

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές και υπολείμματα, σαθρές βαφές, φουσκωμένα χρώματα κλπ.
Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ,μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή
εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
◆ Ψιλοστοκάρισμα: KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT DUR διαλύτου.Εφαρμογή 2 στρώσεων KRAFT BETONYL μετά από 24 ώρες.
◆ Xoνδροστοκάρισμα: ΚRAFT PUTTY, τρίψιμο,KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT DUR διαλύτου. Εφαρμογή 2 στρώσεων KRAFT BETONYL μετά από 24 ώρες.
◆ Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο: 2 στρώσεις KRAFT BETONYL.
◆ Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση KRAFT DUR διαλύτου για την εξασφάλιση της καλής πρόσφυσης και προστασίας από τα αλκάλια και
μετά από 24 ώρες εφαρμόζονται 2 στρώσεις ΚRAFT BETONYL.
◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες,πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER,
καθαρισμός την επόμενη μέρα, αστάρωμα με KRAFT DUR διαλύτου και μετά από 24 ώρες εφαρμογή 2 στρώσεων KRAFT BETONYL.
◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με KRAFT DUR διαλύτου.

Οδηγίες Εφαρμογής Χρώματος
◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή απομακρύνετε από τα εργαλεία βαφής όσο το δυνατό περισσότερο υλικό. Στη συνέχεια
τα εργαλεία πρέπει να καθαριστούν με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
◆ Αραίωση:
◆ 1η στρώση: 3-5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
◆ 2η χέρι: 0-5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες,σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές – κρύες
συνθήκες).
◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 8-10 ώρες.
◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

◆ Απόδοση: 8-10m2/L ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.
Συσκευασία
◆ Διατίθεται σε Λευκό και Γκρι σε συσκευασίες των 3L.
◆ Το Λευκό χρωματίζεται σε ανοικτές αποχρώσεις «off-white» με το Σύστημα Ανάμειξης Χρωμάτων KRAFT INSPIRED COLOR.